Record details

Title
    The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Libertín, M.
    McLean, D.
    Oliwkiewicz-Miklasinska, M.
    Owens, B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 159-174
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/94/1321, GA ČR
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: První compression sfenofylní šíštice produkující spory rodu Pteroretis, pensylván České republiky
    Rozsah: 16 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bowmanites
    Carboniferous
    in situ spores
    Pteroretis
    Sphenophyllales
    Sphenophyllum
Keyword
    Compression
    Cones
    Czech
    First
    Pennsylvanian
    Pteroretis-producing
    Republic
    Sphenophyllalean
Abstract (in czech)
   Jsou popsány dva nové druhy sfenyfylních šištic, Bowmanites weissii sp. nov. a B. taylori sp. nov. z kladensko-rakovnické pánve a vnitrosudetské pánve České republiky. Stratigrafická pozice nálezů je duckmantian až spodní bolsov. Nálezy představují první compression šištice, které produkovaly operkulátní spory rodu Pteroretis.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012