Record details

Title
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Vasilis Teodoridis
Author
    Teodoridis, Vasilis
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Vol. 60, no. 3-4
Pages
    p. 113-142
Year
    2004
Notes
    8 obr., 6 tab.
    Bibliografie na s. 140-142
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    flóra
    geologie regionální
    miocén-spodní
    oligocén
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    Plantae
    prostředí fluviální
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    severočeská pánev
    terciér
    zóny biostratigrafické
Subject category
    paleo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mostecká pánev
    Plzeňská pahorkatina
    Pražská plošina
    SRN-Sachsen
Keyword
    Basin
    Bohemia
    Central
    Czech
    Deposits
    Equivalents
    Floras
    Fluvial
    Most
    Northern
    Republic
    Sediments
    Tertiary
    Vegetation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012