Record details

Title
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
Statement of responsibility
    František Novák, Jiří Jansa, Ivan Prachař
Other titles
    Florencite-(Ce) from Suchá Rudná in the Jeseníky Mts.
Author
    Jansa, Jiří
    Novák, František
    Prachař, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 3
Pages
    s. 163-171
Year
    1989
Notes
    2 obr. a 3 tab. v textu, 2 tab. foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    549
Subject category
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    genetická krystalografie
    oblast moravskoslezská
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
Keyword
    Florencit-(Ce
    Jeseníkách
    Rudné
    Suché
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012