Record details

Title
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
Statement of responsibility
    Jaroslav Vašátko
Other titles
    Fossil molluscs from the locality Černovice II
Author
    Vašátko, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 37-38
Year
    1996
Notes
    1 obr., 1 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    glaciály
    kvartér moravských úvalů
    Mollusca
    paleoekologie
    pleistocén
    Rodentia
Geographical name
    Brno-Černovice
    ČR-Morava
Keyword
    24-43
    Černovice
    Fosilní
    II
    Lokality
    Měkkýši
    Šlapanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012