Record details

Title
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
Other titles
    Fassil barrier beaches on the bank of the Sarmatian Lake
Author
    Bubík, Miroslav
    Hubatka, František
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová-Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. XV, č. 1
Pages
    4
Year
    2008
Thesaurus term
    Vienna Basin- Miocene- Georadar- micropaleontology
Keyword
    Břehu
    Fosilní
    Jezera
    Pobřežní
    Sarmatského
    Valy
Abstract (in czech)
   Geophysical measurements and three shallow boreholes were realised in the surroundings of Velké Bílovice city. In the boreholes four intervals were determined based on the lithology. On the basis of foraminifers, ostracods and molluscs, the sediments were assigned to the Sarmatian and Karpatian.
Abstract (in english)
   Geophysical measurements and three shallow boreholes were realised in the surroundings of Velké Bílovice city. In the boreholes four intervals were determined based on the lithology. On the basis of foraminifers, ostracods and molluscs, the sediments were assigned to the Sarmatian and Karpatian.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012