Record details

Title
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
Other titles
    František Kretz and Folk Textile and Folk Jewellery Collection of the Ethnographical Department of the Historical Museum of the National Museum in Prague.
Author
    Tauberová, Monika
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář
Notes
    Počet výtisků: 250
Thesaurus term
    19th century
    Ethnographical Department
    folk jewellery
    folk textile
    František Kretz
    National Museum
Keyword
    František
    Historického
    Kretz
    Lidového
    Muzea
    Národního
    Národopisného
    Oddělení
    Praze
    Sbírka
    šperku
    Textilu
Abstract (in czech)
   Prezentovaná studie popisuje sbírku lidového textilu a lidového šperku slavného českého sběratele, národopisce a novináře Františka Kretze (1859-1929), která nyní tvoří součást sbírek Národopisného oddělení Národního muzea.
Abstract (in english)
   Presented study describes collection of folk textile and folk jewellery collected by the famous Czech collector, ethnographer and journalist František Kretz (1859-1929), now part of collections of the Ethnographical Department of the National Museum.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012