Record details

Title
    Gavelinella Brotzen, 1942 and Lingulogavelinella Malapris, 1969 (Foraminifera) from the Bohemian Cretaceous Basin
Statement of responsibility
    Lenka Hradecká
Other titles
    Gavelinella Brotzen, 1942 a Lingulogavelinella Malapris, 1969 (Foraminifera) z české křídové pánve
Author
    Hradecká, Lenka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Vol./nr.
    Vol. 33
Pages
    p. 79-96
Year
    1996
Notes
    4 obr., 3 tab., 12 pl., 2 s.bibl. + 13
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Subject group
    česká křídová pánev
    ekologie
    Foraminifera
    fylogeneze
    křída-svrchní
    paleobiogeografie
    revize
    schránky
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    1942
    1969
    Basin
    Bohemian
    Brotzen
    Cretaceous
    Foraminifera
    Gavelinella
    Lingulogavelinella
    Malapris
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012