Record details

Title
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
Statement of responsibility
    Vojtěch Janoušek, Graeme Rogers, D.R. Bowes, Věra Vaňková
Other titles
    Thermal and Mechanical Interactions in Deep Seated Rocks. Abstracts (Variant.)
Author
    Bowes, D. R.
    Janoušek, Vojtěch, 1968-
    Rogers, Graeme
    Vaňková, Věra
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 3
Pages
    p. 68
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    chemické vlastnosti
    granitoidy
    intruze
    magma
    středočeský pluton
    vrásnění variské
Subject category
    říčanský typ
Geographical name
    ČR-Čechy
    Říčany
Keyword
    Bohemian
    Central
    Czech
    Emplacement
    Generation
    Granitoid
    Hercynian
    Intrusion
    Pluton
    Republic
    Reversely-zoned
    Říčany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012