Record details

Title
    Genesis and Development of the Slope Movements in Nová Kelča in the Nízke Beskydy Mts.
Other titles
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách