Record details

Title
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Geobiocenologie a její aplikace (10.11.2006-11.11.2006 : Křtiny, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geobiocenologie a její aplikace
Pages
    S. 53-62
Notes
    Překlad názvu: Geobiocoenological typification of Vihorlat mountains 40 years ago - recall
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    group of types of biogeocen
    Vihorlat mountains
Keyword
    40
    Geobiocenologická
    Lety
    Návratu
    Téměř
    Typizace
    Vihorlatu
    Výzva
Abstract (in czech)
   Karpatské pohoří Vihorlat na Slovensku (120 - 1075 m) bylo na přelomu 60. a 70 let 20. století při typologickém průzkumu lesů diferencováno do 23 skupin lesních typů, v rozmezí 1. dubového až 5. jedlobukového vegetačního stupně. K dispozici zůstal obsáhlý materiál fytocenologických snímků a půdních rozborů. Obdobné šetření je třeba zopakovat po 40 letech. Takový výzkum přispěje k poznání vývoje přirozeného lesa.
Abstract (in english)
   Carpathian Vihorlat mountains (120 - 1075 m) was differentiate by typological survey at the turn of the 1960s and 1970s to 23 group of types biogeocen in interval the 1st oak vegetation belt to the 5th fir-beech vegetation belt. Many releves and soil analysis is at disposal. Similar survey is necessary repeat after 40 years. This survey contibute to understanding of the development of the nature forests.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012