Record details

Title
    Geobiocenologická typologie krajiny
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace (19.11.1999-20.11.1999 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace
Pages
    s. 1-11
Notes
    Překlad názvu: Geobiocenology models of landscape
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geobiocenological models
Keyword
    Geobiocenologická
    Krajiny
    Typologie
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012