Record details

Title
    Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic
Author
    Frána, Jaroslav
    Kučera, Jan
    Mizera, Jiří
    Řanda, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteoritics & Planetary Science
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 3
Pages
    s. 461-477
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Geochemická charakterizace vltavínů z nového naleziště Chebská pánev
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Cheb Basin
    moldavites
    tektites
Keyword
    Basin
    Characterization
    Cheb
    Czech
    Geochemical
    Locality
    Moldavites
    New
    Republic
Abstract (in czech)
   Ve vltavínech z nového naleziště Chebská pánev v západních Čechách bylo instrumentální neutronovou aktivační analýzou stanovenou 45 makro- a stopových prvků. Detailní porovnání geochemického složení chebských vltavínů s vltavíny z jiných nalezišť ukázalo, že Chebská pánev je samostatným dílčím pádovým polem. Práce předkládá a diskutuje geochemická data ve vztahu ke zdrojovým materiálům a procesům, které se podílely na vzniku vltavínů, zvláště data dokazující možnost příspěvku spálené organické hmoty ke zdrojovému materiálu vltavínů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012