Record details

Title
    Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
Other titles
    Geochemical and mineralogical study of contaminant plume at Hnevice site
Author
    Datel, Josef
    Topinková, Barbora
    Vencelides, Zbyněk
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2004
Source title - monograph
    Hydrogeochémia 04 - teorie a praxe v hydrogeologikcých aplikacích
Thesaurus term
    contamiannt geochemistry
    contaminant hydrogeology
    groundwater contamination
    natural attenuation
Keyword
    Geochemický
    Hněvicích
    Kontaminačního
    Mineralogický
    Mraku
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Geochemicko-mineralogické výzkumy atenuačních procesů na lokalitě kontaminované ropnými uhlovodíky
Abstract (in english)
   Geochemical and mineralogical study of attenuation processes at site contaminated with fuel hydrocarbons
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012