Record details

Title
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
Statement of responsibility
    Milan Klečka, Dobroslav Matějka, Jakub Jalovec, Věra Vaňková
Other titles
    Geochemical research of a granitoid group of the Eisgarn type in the S part of the Central massif of the Moldanubian Pluton
Author
    Jalovec, Jakub
    Klečka, Milan
    Matějka, Dobroslav
    Vaňková, Věra
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 109-111
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    centrální masiv
    distribuce prvků
    granitoidy
    izotopy U, Pb
    moldanubický pluton
    prvky stopové
    sdružovací analýza
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Centrálního
    Eisgarn
    Geochemický
    Granitoidů
    J.části
    Masívu
    Moldanubického
    Plutonu
    Skupiny
    Typu
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012