Record details

Title
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 81-84
Year
    2007
Notes
    Projekt: ME 854, GA MŠk
    Překlad názvu: Geochemistry and petrography of amphibolites from the Jemnice and Police area
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    amphibolite
    geochemistry
    Moldanubian zone
Keyword
    Amfibolitů
    Geochemie
    Jemnice
    Okolí
    Petrografie
    Police
Abstract (in czech)
   Amfibolity tvoří hojná, nepravidelná tělesa a vložky v moldanubických metasedimentech pestré skupiny. Nejhojnějším typem jsou granátické amfibolity. Amfibolity jsou metamorfním ekvivalentem tholeiitických bazaltů s charakteristikou vnitrodeskových bazaltů.
Abstract (in english)
   The amphibolites form a huge irregular bodies and intercalations in the Moldanubian metasediments of the Varied group. The garnet-bearing amphibolites are the most abundant types. Amphibolites are a metamorphic equivalent of tholeiite basalts with significant signature of the within plate basalts.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012