Record details

Title
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Marek Slobodník, Philippe Muchez
Other titles
    Geochemistry of calcite veins in the Palaeozoic rocks of the Moravian Karst
Author
    Muchez, Philippe
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 65-68
Year
    1998
Notes
    4 obr., 2 tab., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    devon
    geochemie izotopická
    hydrotermální podmínky
    izotopy C
    izotopy O
    kalcit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    mřížkové parametry
    vápenec
    žíla
Geographical name
    Brno-Hády
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
Keyword
    24-41
    Geochemie
    Horninách
    Kalcitových
    Krasu
    Moravského
    Paleozoických
    Vyškov
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012