Record details

Title
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
Statement of responsibility
    Martin Mihaljevič
Other titles
    Geochemistry of chimney breccia at Linhorka hill near Třebenice
Author
    Mihaljevič, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 1-2
Pages
    s. 135-139
Year
    1991
Notes
    2 obr., 1 tab., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    bazalt
    brekcie
    chemismus hornin
    exploze
    izotopy stabilní
    karbonatit
    kimberlit
    neovulkanity Českého masivu
    vulkanismus
    xenolit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Třebenice-Linhorka
Keyword
    Brekcie
    Geochemie
    Komínové
    Linhorce
    Třebenic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012