Record details

Title
    Geochemistry of bottom sediments in conditions of intensive anthropogenic exposition
Other titles
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů