Record details

Title
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
Statement of responsibility
    Věra Vaňková, Jiří Vaněk, Václav Hanuš, Jiří Fiala, Vojtěch Chalupský
Author
    Chalupský, Vojtěch
    Fiala, Jiří
    Hanuš, Václav
    Vaněk, Jiří
    Vaňková, Věra
Language
    anglicky
Source title - serial
    Global tectonics and metallogeny
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 3
Pages
    p. 113-155
Year
    1993
Notes
    17 obr., 12 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Glob. Tecton. Metallog.
Subject group
    analýza hornin
    andezit
    dacit
    hlubinná stavba
    kvartér
    magma
    pliocén
    prvky stopové
    recent
    subdukce
    vápenato-alkalický typ
    vulkanismus
    zemětřesení
Subject category
    prvky radioaktivní
Geographical name
    Ekvádor
    Kolumbie
Keyword
    Calc-alkaline
    Colombia
    Deep
    Ecuador
    Geochemistry
    Relation
    Rocks
    Southern
    Structure
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012