Record details

Title
    Geochemistry of clastic sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): implications for the source area nature
Author
    Maštera, L.
    Otava, J.
    Patočka, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch
Vol./nr.
    Roč. 137, č. 2
Pages
    s. 319-330
Year
    1994
Notes
    Projekt: GA205/93/0341, GA ČR
Keyword
    Andělská
    Area
    Bohemian
    Clastic
    Culm
    Facies
    Formation
    Geochemistry
    Hora
    Implications
    Jeseníky
    Massif
    Mountains
    Nature
    Sediments
    Source
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012