Record details

Title
    Geochronologické metody v ÚÚG
Statement of responsibility
    Jiří Bendl
Other titles
    Geochronological methods in the Geological Survey, Prague
Author
    Bendl, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 538
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    datování
    geochronologie
    izotopy Sr, Rb
    konference
    metodika
    ÚÚG (Ústřední ústav geologický)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Geochronologické
    Metody
    ÚÚG
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012