Record details

Title
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
Statement of responsibility
    Vladimír Lysenko
Author
    Lysenko, Vladimír, 1940-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 49-55
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    Barrandien
    ochrana přírody
    životní prostředí
Geographical name
    Český kras
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Berounsku
    Geofaktory
    Prostředí
    životního
Abstract (in czech)
   Soubory map Hořovice a Beroun jsou jedny z prvních vydaných souborů. Většina údajů týkajících se proměnlivých faktorů je získávána pomocí Terplánu v odstupu několika let. Schematizováním a sloučením některých faktorů je omezena čitelnost mapy; i přes tyto nedostatky se mapy dají využít v různých oborech a sférách národního hospodářství, při sestavování a řešení ekoprogramů správními orgány na všech stupních. Jsou podkladem pro využívání a hospodaření s půdním fondem. Vymezují oblasti podmíněně vhodné pro skladování netoxických odpadů. Na základě získaných údajů vyplývá, že okres Beroun patří k okresům s průměrnou až podprůměrnou úrovní životního prostředí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012