Record details

Title
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
Other titles
    Geophysical measurement in area of swallow hole at Železný Brod -Popluží
Author
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Valenta, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Speleofórum
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 22
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    Swalow hole, geophysics
Keyword
    Brod
    Geofyzikální
    Lokalitě
    Měření
    Popluží
    Propadu
    Prostoru
    Železný
Abstract (in czech)
   Geofyzikální průzkum jeskynního propadu
Abstract (in english)
   Geophysical survey of swallow hole
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012