Record details

Title
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
Statement of responsibility
    Vítězslav Zamarský
Other titles
    Geoinformatics: natural result of the globalisation process in geosciences
Author
    Zamarský, Vítězslav, 1938-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 7-9
Year
    2002
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    001.9
    316.77
    55
Conspectus category
    316.77
    55
Subject group
    digitalizace
    geologie
    globalizace
    metodika
    systém GIS
    systém informační
    vědy o Zemi
    výzkum
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Geoinformatika
    Geovědách
    Globalizačního
    Procesu
    Přirozený
    Resultát
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012