Record details

Title
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
Author
    Grmela, A.
    Müller, Karel
    Müllerová, J.
Conference
    OVA ´08 (17.) - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (08.04.2008-10.04.2008 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 151-164
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Geological and Hydrogeological situation in selected parts of Karvina region
    Rozsah: 15 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geological and hydrogeological situation
    Karvina region
    seismic loading
Keyword
    Geologické
    Hydrogeologické
    Karvinska
    Lokalit
    Poměry
    Vybraných
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry vybraných částí Karvinska. Studie jsou zaměřeny na parametry, které nejvíce ovlivňují velikost seizmického zatížení oblasti. Výhled do budoucnosti je proveden s využitím matematického modelování. Jsou vytypována vhodná místa pro seizmologické studie.
Abstract (in english)
    Geological and hydrogeological situation in selected parts of Karvina region is described in this paper. This study is target on parameters that influenced value of seismic loading of region. Possible situation in future is described using modeling. Suitable places for seismological studies are specified.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012