Record details

Title
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Blanka Šreinová
Other titles
    Geological characteristics, contact metamorphism and mineralization of western periphery of the Jílové belt near the Štěchovice Dam (central Bohemia)
Author
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Šreinová, Blanka
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 78-87
Year
    2005
Notes
    4 obr., 8 fot.
    Bibliografie na s. 86-87
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
    620.9
    69
Subject group
    elektrárna
    granitoidy
    historie
    jílovské pásmo
    kalcit
    křemen
    metamorfóza kontaktní
    metavulkanity
    mineralogie topografická
    proterozoikum
    přehrady
    rudy Au
    středočeský pluton
    sulfidy
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
    zeolity
    žíla
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Štěchovice (Praha-západ, Černošice)
Keyword
    Geologické
    Jílovského
    Kontaktní
    Metamorfóza
    Mineralizace
    Okraje
    Pásma
    Poměry
    Přehrady
    štěchovické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012