Record details

Title
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
Other titles
    Geological settings of Quaternary sediments in the vicinity of Bzenec-Přívoz
Author
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla, 1972-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 9-11
Year
    2000
Notes
    3 obr., 1 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    ochrana přírody
    písek
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    těžké minerály
Geographical name
    Bzenec-Přívoz (Hodonín)
    ČR-Morava
Keyword
    34-22
    Bzenec-Přívoz
    Geologické
    Hodonín
    Kvartérních
    Oblasti
    Poměry
    Sedimentů
Abstract (in english)
   Nature sight "Osypané břehy" is situated on the right bank of Morava river near Strážnice. Air-borne sands and fluvial sediments were studied by Petrová - Novák (1198), Fluvioaeolian, air-borne and fluvial sediments were examined in two new boreholes Hodonín-30 and Hodonín-34. Garnet predominates over amphibole and staurolite air-borne sand, amphibole predominates over garnet and zircon in fluviaeolian and fluvial sediments. Studies of assemblages of heavy minerals and the character of grains and matrix show the local occurrence of fluvioaeolian sediments from the base of aeolian complex
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012