Record details

Title
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
Statement of responsibility
    Roman Brichta, Pavol Bošácky, Mária Zváčová
Author
    Bošácky, Pavol
    Brichta, Roman
    Michalička, Otto
    Zváčová, Mária
Language
    slovensky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 9-18
Year
    1992
Notes
    l obr.,3 tab.,2 diagr.,2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    model matematický
    struktury ropo-plynonosné
    zásobník podzemní
    zemní plyn
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Hrušky
Keyword
    5.C
    Bádenu
    Charakteristika
    Dvojrozmerného
    Geologicko-ložisková
    Hrušky
    Konverzii
    Ložiska
    Modelu
    Pri
    PZP
    Ropo-plynového
    Trojfázového
    Využitie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012