Record details

Title
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Václav Bucha
Author
    Bucha, Václav
Editor
    Blížkovský, M.
    Bucha, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 207-212
Notes
    3 obr., bibl. s.331-355
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    fundament
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    vídeňská pánev
    Západní Karpaty
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Anomalies
    Basement
    Basin
    Crystalline
    Geomagnetic
    Vienna
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    9. 12. 2013