Record details

Title
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
Other titles
    Geomokrobiological research of mine water near Ratibořské Hory in the South Bohemian Rgion
Author
    Faltejsek, Lukáš
    Poňavič, Michal
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    waste water, geomikrobiology, heavy metals
Keyword
    Důlních
    Geomikrobiologické
    Hor
    Jihočeském
    Kraji
    Okolí
    Ratibořských
    Studium
    Vod
Abstract (in czech)
   Práce byly zaměřeny především na detailní studium migrace těžkých kovů jednak v prostředí sirných důlních vod vytékajících ze štoly Sv. Kateřiny, a jednak v prostředí důlních vod s intenzivním srážením oxyhydroxidů železa v okolí štoly Sv. Michaela. Součástí terénních prací byl i geomikrobiologický průzkum, jehož výsledky výrazně přispěly k poznání geochemických procesů probíhajících v systému obou štol.
Abstract (in english)
   Geomokrobiological research of mine water near Ratibořské Hory in the South Bohemian Rgion
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014