Record details

Title
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
Statement of responsibility
    Barbara Žižková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Žižková, Barbara
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 323-327
Notes
    2 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
Classfication no.
    061.3
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    denudace
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    ploužení
    pohyb svahový
    poškození
    rizika geologická
    řícení skalní
    sesuv
    suťový proud
    svah
    synklinála
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    využití území
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy-Hodslavický Javorník
Keyword
    Beskydy
    Brachysynklinály
    Geomorfologická
    Hodslavického
    Javorníku
    Moravskoslezské
    Transformace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012