Record details

Title
    Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
Author
    Hrádek, Mojmír
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (02.04.2007-04.04.2007 : Malenovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Pages
    S. 19-20
Notes
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geomorphic efficiency of the Jihlava river winter floods
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    erosion and depositional features
    flood marks
    historical winter floods
    Jihlava river
Keyword
    Geomorfologická
    Jihlavě
    Povodní
    řece
    účinnost
    Zimních
Abstract (in czech)
   Na řece Jihlavě bylo dosud zaznamenáno 35 povodní, z nichž 29 bylo zimních. K poslední povodni došlo v březnu 2006. Podle historických záznamů byla vyhodnocena jejich geomorfologická účinnost a srovnána s účinností poslední povodně, kdy převládaly převážně tvary akumulační jako břehové valy a pokryvy jemnozrnných uloženin s čeřinami. Účinnost některých povodní, zejména těch z období malé doby ledové byla podstatně větší.
Abstract (in english)
   On the Jihlava River 35 floods have been till registered and twenty nine of them was winter floods. The last winter flood came on end of March 2006. This flood left more likely depositional landforms as bank levee and covers of fine sandy slackwater depposits. Historical records of historical winter floods efficiency was compared with that of last. It is confirmed that geomorphic efficiency some of them from the time of little ice age was bigger.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012