Record details

Title
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
Statement of responsibility
    Jana Kadlčíková
Author
    Kadlčíková, Jana
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 83-87
Notes
    3 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Geomorphological delimitation of the main elevation levels of karsting in the Javoříčko karst area
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    devon
    geologie dynamická
    geomorfologie
    holocén
    jeskyně
    konference
    koroze
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lokalita geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ponor
    speleologie
    speleotém
    systém GIS
    vápenec
Geographical name
    Javoříčské jeskyně (Zábřežská vrchovina, Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Geomorfologické
    GIS
    Hlavních
    Javoříčském
    Krasovění
    Krasu
    Metodiky
    úrovní
    Vymezení
    Využitím
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012