Record details

Title
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
Statement of responsibility
    Martin Adamec, Renáta Svobodová
Author
    Adamec, Martin
    Svobodová, Renáta
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 123-129
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.05
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    balvan
    etchplén
    kontrola tektonická
    kryopedologie
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    mapa geomorfologická
    periglaciální jevy
    pohoří
    říční síť
    sesuv
    silesikum
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Keyword
    Geomorfologie
    Hornatiny
    Keprnické
    Oblasti
    Pradědské
    Vrcholové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012