Record details

Title
    Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava
Author
    Hofrichterová, L.
    Müller, Karel
Conference
    Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26. : 23.09.1998-25.09.1998 : Wisla, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics.
Pages
    s. 389-391
Notes
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Curses
    Geophysical
    Ostrava
    Technical
    University
    VŠB
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012