Record details

Title
    Gidrogeologija i osušenije krupnogo Razreza im. Čechoslovackoj armii v predelach sklonov Krušnych gor
Other titles
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor