Record details

Title
    Gorstian paleoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
Author
    Čížková, Kristýna
    Frýda, Jiří
    Janoušek, Vojtěch
    Manda, Štěpán
    Pruner, Petr
    Rapprich, Vladislav
    Schnabl, Petr
    Štorch, Petr
    Tasáryová, Zuzana
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting
Pages
    2
Keyword
    Bohemia
    Centre
    Geotectonic
    Gorstian
    Paleoposition
    Prague
    Setting
    Suchomasty
    Synform
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014