Record details

Title
    Grafické informační systémy
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    CHIP
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 5
Pages
    s. 44-49
Year
    1994
Keyword
    Grafické
    Informační
    Systémy
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012