Record details

Title
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
Statement of responsibility
    Edvín Pivec
Other titles
    Garnets from leucocratic miarolitic granite at Milín, Bohemia
Author
    Pivec, Edvín, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 81-86
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    granáty
    minerály
    minerály horninotvorné
    mřížkové konstanty
    středočeský pluton
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Milín
Keyword
    Granáty
    Granitu
    Leukokratního
    Miarolitického
    Milína
Abstract (in czech)
   Je popsán granát z pegmatoidních akumulací z leukokratního granitu typu "Liščí boudy" od Milína. Granát je složením spessartin-almandin s rozměrem základní cely a=1.159 nm. Složení granátu z pegmatoidních akumulací i z okolního granitu je shodné. Jsou uvedeny silikátové analýzy granátu i leukokratní žuly.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012