Record details

Title
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
Statement of responsibility
    Marie Palivcová, Vlasta Ledvinková
Other titles
    Granite problem and the state of the research of granite in the book of the D.B. Clarke (1992)
Author
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 4
Pages
    s. 294-297
Year
    1995
Notes
    1 obr., 1 tab., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    granit
    historie geologie
    klasifikace
    učebnice
Subject category
    petrogeneze
Keyword
    1992
    Clarka
    D.B
    Granitový
    Granitu
    Knize
    Problém
    Stav
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012