Record details

Title
    Gravimetrická mapa České republiky
Other titles
    Gravity map of the Czech Republic
Author
    Švancara, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    4
Year
    2004
Thesaurus term
    Czech Republic
    geoid
    gravity anomaly
    gravity map
Keyword
    České
    Gravimetrická
    Mapa
    Republiky
Abstract (in czech)
   Gravimetrie je klasická geovědní disciplína, která se věnuje měření a studiu tíhového pole Země. V geofyzice jsou tíhová měření využívána k určení rozložení hmot uvnitř zemského tělesa. Ve fyzikální geodézii jsou tíhová data využívána zejména pro definování tvaru Země geoidu. Pro podrobné měření tíhového pole se používají gravimetry, což jsou zpravidla astazované pružinové systémy umožňující relativní určení tíhového zrychlení s přesností 0,1 mikrom/s2. Tíhové anomálie jsou vypočítávány z měřených hodnot tíhového zrychlení odstraněním přesně definovaných systematických vlivů prvního řádu významnosti. Práce uvádí přehlednou gravimetrickou mapu České republiky, která je výchozím podkladem pro geologickou interpretaci. V České republice bylo doposud změřeno tíhové zrychlení pro cca 300 000 tíhových bodů, což umožňuje konstrukci podrobných gravimetrických map až do měřítka 1:25 000.
Abstract (in english)
   Regional gravity maps display very important information about density inhomogeneities in the Earth crust and upper mantle. Synoptic gravity map of the Czech Republic is shown. This map is based on measurements of gravity acceleration at some 300 000 gravity stations. Explicit formula for computing the Bouguer gravity anomaly in the gravity system S-G95 is given.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012