Record details

Title
    Hercynská a alpínská křehká deformace brunovistulika a jeho platformního pokryvu v podloží vnějších Západních Karpat (v. část území České republiky)
Other titles
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)