Record details

Title
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
Statement of responsibility
    V. Hurai, W. Prochaska, O. Lexa, K. Schulmann, R. Thomas and P. Ivan
Author
    Hurai, Vratislav
    Ivan, Peter
    Lexa, Ondrej
    Prochaska, Walter
    Schulmann, Karel
    Thomas, Rainer
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of metamorphic geology
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 4
Pages
    p. 487-498
Year
    2008
Notes
    7 obr., 2 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    553.2
Conspectus category
    553
Subject group
    baryt
    dusík
    fundament
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    mikrotermometrie
    podmínky P-T
    salinita
    siderit
    spektrometrie Ramanova
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    žíla rudní
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Alpine
    Barite
    Basement
    Carpathians
    Evolution
    Giant
    High-density
    Implications
    Inclusions
    Nitrogen
    Siderite
    Slovakia
    Variscan
    Vein
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012