Record details

Title
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
Statement of responsibility
    Vladimír Miksa, Stanislav Vrána
Author
    Miksa, Vladimír
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 6
Pages
    s. 375-378
Year
    1991
Notes
    1 obr., 2 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza hornin
    andezit
    české moldanubikum
    horniny žilné
    proterozoikum
    rula
    trachyandezit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Partoltice
Keyword
    Area
    Bohemia
    Highly
    Klatovy
    Oxidized
    Subvolcanic
    SW
    Trachyandesite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012