Record details

Title
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
Statement of responsibility
    Martin Sivek
Other titles
    Main trends in the present development of the theory of reserves of the deposits of mineral raw materials
Author
    Sivek, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 129-133
Year
    1998
Notes
    2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    automatizace
    hornoslezská pánev
    karotáž
    legislativa
    oceňování ložiska
    systém informační
    těžba
    zásoby
Geographical name
    Česká republika
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Hlavní
    Hodnocení
    Ložisek
    Nerostných
    Směry
    Současného
    Surovin
    Teorie
    Vývoje
    Zásob
Abstract (in english)
   The article characterises the most significant changes in to hitherto development of the theory of reserves under the conditions of our country. With reference to the growing importance of reserves in the process of exploration, opening and exploitation of the deposits of mineral raw materials, the development of the theory of reserves is a necessary precondition for securing their rational exploitation. As far as many fields of the theory of reserves are concerned, primarily the development of automated information systems of reserves of the deposits of mineral raw material is in the centre of general attention at present
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012