Record details

Title
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
Statement of responsibility
    Pavel Kavina
Author
    Kavina, Pavel, 1970-
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 409-413
Classfication no.
    62.002.3
    622.3
Conspectus category
    330.5+338
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    ložiska nerostných surovin
    nerostné suroviny
    nerudy
    paliva fosilní
    suroviny stavebního průmyslu
    těžba
Geographical name
    Česko
Keyword
    1993-2002
    Domácí
    Hlavní
    Letech
    Nerostných
    Surovin
    Těžbě
    Trendy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012