Record details

Title
    Hodnocení ohrožení svahovými nestabilitami a minotoring vybraných sesuvů ve Vnějších Západních Karpatech (Česká republika)
Other titles
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)