Record details

Title
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrabal, Petr Kühn
Author
    Hrabal, Jaroslav
    Kühn, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 3-35
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Subject group
    fylit
    granáty
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mikrosonda elektronová
    petrografie
    profil vrtný
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Roprachtice
    Stanový
Keyword
    Horniny
    K-2/St
    K-3/Ro
    Krystalinika
    Vrtů
    železnobrodského
Abstract (in czech)
   Petrografické studium hornin vrtů K-2/St a K-3/Ro a hornin vybraných intervalů vrtu K-1/ZO v centrální části železnobrodského krystalinika. Horniny představují převážně nízce metamorfované sedimenty řady sericitický fylit - sericitický kvarcit s nejvýše malou příměsí vulkanoklastického materiálu. Předpokládá se metamorfóza v křemen-albit-chloritové subfacii i když intenzita metamorfózy mohla kolísat a místy překročit biotitovou izográdu. Práce představuje úvodní část série samostatných článků, věnovaných výsledkům komplexního studia uvedených vrtů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012