Record details

Title
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
Statement of responsibility
    Petr Sulovský, Petr Kühn
Author
    Kühn, Petr
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 4
Pages
    s. 66-94
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu.
Subject group
    analýza aktivační
    fylit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mineragrafie
    petrografie
    prvky stopové
    sericit
    těžké minerály
    U (uran - 92)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Roprachtice
    Stanový
Keyword
    Horniny
    K-2/St
    K-3/Ro
    Krystalinika
    Mikrodistribuce
    Uranu
    Vrtů
    železnobrodského
Abstract (in czech)
   Výsledky studia hornin dvou vrtů z centrální části železnoborského krystalinika, výsledky stanovení distribuce uranu v horninách a horninotvorných minerálech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012