Record details

Title
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Conference
    Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001 (09.10.2001-12.10.2001 : Liptovská Sielnica, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001
Pages
    s. 405-408
Notes
    Projekt: IAA3407001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rock from Vrané nad Vltavou
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    Bohemia
    Czech Republic
Keyword
    Horniny
    Okolí
    Vltavou
    Vraného
Abstract (in czech)
   Výzkum žlutozelené horniny z okolí Vraného nad Vltavou a spilitového tufitu z archeologických nalezišť ukázal značné rozdíly. Odlišnosti v elementech vylučují tuto lokalitu jako místo dobývací suroviny v eneolitu.
Abstract (in english)
   The investigation of the yellow green rock from vicinity Vrané nad Vltavou and spilitic tufite from archaeological findings showed strong difference. Difference in this elements excluded locality Vrané nad Vltavou as a source and also mining site at the Aeneolithe age.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012